Pametna ploča pomaže nam pri učenju i naizgled dosadan sat može učiniti zabavnim i interaktivnim. Posebna je vrsta ploče koja uz pomoć računala i projektora omogućuje profesorima i učenicima visok stupanj interakcije i suradnje tijekom nastave. U 21. stoljeću ona bi trebala biti nezaobilazno pomagalo u obrazovnom sustavu jer učenicima omogućava aktivno sudjelovanje u nastavi. Ovakva nastava učenicima olakšava učenje i pamćenje gradiva, a profesorima omogućava korištenje vizualnog i auditivnog sadržaja. Olakšava formuliranje i pripremanje gradiva za profesore, a učenicima omogućava lakši i bolji pregled onog što moraju naučiti. Još neke pozitivne strane pametne ploče jesu što ustanove na njima štede jer se ne mora svakodnevno nabavljati uredski pribor. Isto tako mogu se snimati lekcije i bilješke te se one mogu slati učenicima putem elektroničke pošte. Također se mogu igrati edukativne igre, jednostavno se i brzo naglašava bitno gradivo, mogu se održavati predavanja vrhunskih predavača ako oni nisu u mogućnosti nazočiti nastavi.
Nažalost, većina škola ne iskorištava punu mogućnost pametne ploče. Često je razlog tome nedovoljna educiranost o mogućnostima ploče. Pametna je ploča alat s mnogim mogućnostima. Sve u svemu, ako se zna pravilno koristiti, pametna je ploča važan dodatak pri usvajanju novog gradiva.
Profesori u našoj školi imaju podijeljena mišljenja. Profesorica Barčot smatra da nije dovoljno educirana o korištenju pametne ploče, ali isto tako smatra da je ona korisna i edukativna. Profesor Krželj smatra da bi prvo ljudi trebali postati pametni kako bi koristili pametne ploče te da su tradicionalne metode bolje i sigurnije.

Andrea Dadić i Lena Rupčić, 1.e